Privacy

Artikel 5: Bescherming van persoonsgegevens

bpost treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en die van de genomineerden en zal deze slechts gebruiken voor het organiseren van de Actie. Dit betekent dat we, op basis van de gegevens die we ontvangen via het deelnameformulier, uitsluitend de bijkomende gegevens zullen opvragen in de database van het bpost personeel die we nodig hebben om bovenstaand doel te bereiken: 
- Naam, voornaam en stamnummer van degene die nomineert, zodat we de genomineerde kunnen laten weten van wie hij de boodschap van erkenning ontvangt.
- Naam, voornaam, stamnummer en de adresgegevens van de genomineerden, zodat we hen de erkenning (en postzegel voor de eerste 1000) thuis kunnen bezorgen.
- De contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van de kandidaten die de kans krijgen om één van de tien bpost-ambassadeurs te worden, worden verwerkt om hen te informeren over de selectie en om hun toestemming te vragen om bpost-ambassadeur te worden naar de buitenwereld toe: in een tweede fase van de campagne zullen we een videotestimonial opnemen van de tien geselecteerde bpost-ambassadeurs, die we gaan gebruiken op externe communicatiekanalen.
- Het e-mailadres van sommige geselecteerde kandidaten zal worden verwerkt om hun expliciete toestemming te kunnen vragen om hun foto ook op de interne communicatiekanalen en de wearebpost.be pagina te mogen delen. 

De gegevens van degenen die nomineren en degenen die genomineerd worden zullen gedurende de looptijd van de Actie (18 maanden) worden bewaard en worden gewist na de tijd die nodig is om eventuele vragen of klachten te verwerken.

Het is mogelijk dat deze persoonsgegevens beschikbaar zijn voor onze IT-providers die soms buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, in welk geval de in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie beschreven maatregelen aan hen werden opgelegd. 

De gegevens worden ter beschikking gesteld aan D-artagnan agency die, als verwerker, toegang heeft tot de persoonlijke gegevens van degene die nomineert (naam, voornaam, stamnummer) en de persoonlijke gegevens en contactgegevens van degene die genomineerd wordt (naam, voornaam, stamnummer, adresgegevens). Deze toegang is nodig om enerzijds de boodschap van erkenning (en postzegel voor de eerste 1000 genomineerden) te kunnen versturen en anderzijds op te treden als jury in de selectie van de 10 bpost ambassadeurs.   

Onder bepaalde voorwaarden hebben de deelnemers het recht op inzage van hun persoonsgegevens en mogen ze ze laten verbeteren, het wissen ervan vragen of de verwerking ervan beperken door een schriftelijke aanvraag, samen met een fotokopie van hun identiteitskaart, te sturen naar het volgende adres:  bpost, Data Protection Office, Muntcentrum (14B), 1000 Brussel, of online via de link naar het onlineformulier dat u vindt in ons charter persoonlijke levenssfeer: http://www.bpost.be/site/nl/privacy. Indien een dergelijke vraag zonder gevolg blijft, dan kunnen ze een klacht indienen bij de overheid die in België ter zake bevoegd is: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be